Tietosuojaseloste

Kotityöpalvelu Oiva-Apu:n asiakas- ja sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

1. Asiakasrekisterin pitäjä
Kotityöpalvelu Oiva-Apu
2. Palvelemme asiakasrekisteria koskevissa asioissa
Arkisin tel. 040 567 5836
3. Asiakasrekisterin nimi
Kotityöpalvelu Oiva-Apu:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri
4. Asiakas- ja sidosryhmärekisterin peruste ja tarkoitus
Käsittelemme henkilötietoja palveluiden tuottamisen yhteydessä. Palveluja toteutetaan useimmiten sähköisesti ja kohdennettuina.
5. Asiakas- ja sidosryhmärekisterin sisältämät tiedot
Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä asiakasyrityksen henkilökohtaisia tietoja elleivät ne ole toimiksiantajalle oleellisia ja heidän tilauksensa mukaisia. Evästeet antavat tietoja vain Kotityöpalvelu Oiva-Apu:n omaan markkinointiin. Niiden avulla kohdennamme viestintää omille kohderyhmillemme.
Rekisteri voi sisältää asiakasyrityksen yhteyshenkilöistä sekä muista sidosryhmistä seuraavia tietoja:
Ao henkilön nimi ja asema yrityksessä
Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
Yrityksen osoite
Työhön liittyvä matkapuhelinnumero
Kiinteä puhelin työpaikalle
Sähköpostiosoite töihin
6. Asiakas- ja sidosryhmärekisterin tietolähteet
Asiakasrekisterissä olevien tietojen saaminen liittyy asiakassuhteeseen. Tallennamme asiakkaan tietoja vain silloin kun yritys on tilannut palvelujamme. Evästeitä seurataan ja verkkovierailu jättää jälkeensä IP-osoitteen.
7. Asiakas- ja sidosryhmärekisterin olevien tietojen luovutus
Kotityöpalvelu Oiva-Apu ei luovuta asiakasrekisterissä olevia tietoja kenellekään muulle osapuolelle ellei siihen ole asiakkaan suostumus tai toimeksianto. Tällöin ko. tietojen luovutus siirtyy asiakkaan vastuulle.
8. Asiakas- ja sidosryhmärekisterin suojaus ja tietojen säilytysaika
Asiakasrekisterit ovat vain sähköisessä muodossa. Kotityöpalvelu Oiva-Apu:n tietokoneet ja ohjelmat, joista rekisteriä voi käyttää, on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot deletoidaan säännöllisesti.
9. Asiakas- ja sidosryhmärekisterin tarkastusoikeus ja sen käyttäminen
Asiakasrekisteriin rekisteröidyllä yrityksellä on oikeus tarkastaa tietonsa. Tarkastus voidaan suorittaa maksuttomasti enintään kerran vuodessa. Henkilötietolain perusteella yksittäisillä henkilöillä on tarkastusoikeus häntä koskevista ja rekisteriin tallennettuista tiedoista. Tämä tehdään pyytämällä tietojen tarkastamista allekirjoitetulla asiakirjalla tai käymällä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
10. Tietojen korjaaminen tai poistaminen asiakas- ja sidosryhmärekisteristä
Rekisteröidyllä henkilöllä tai yrityksellä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista tai poistamista ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle. Ko. tietojen korjaaminen tai poistaminen tehdään välittömästi kirjallisen yhteydenoton perusteella.
11. Evästeet
Käytämme verkkopalvelussamme ao. palveluntarjoajan evästeitä, jotta pystymme tunnistamaan sivustamme kiinnostuneet kävijät.
Eväste on pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Eväste sisältää yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa sivustolla vieraileva verkkoselain (esim. käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle). Evästettä voi myöhemmin käyttää vain sen tallentanut palvelin, eikä siitä aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle. Pelkän evästeen avulla ei voida tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti.
Vaikutusmahdollisuudet
Käyttämällä verkkosivujamme annat suostumuksesi edellä kuvatun kaltaiseen tietojenkäsittelyyn. Voit halutessasi estää evästeiden käytön tai selata sivustoja yksityisellä selauksella (”Private Browsing”, ”Incognito” tai ”InPrivate”) niin, ettei sivuista, joilla olet käynyt, tallenneta tietoja evästeiden avulla. Huomioithan kuitenkin, että monet internet-sivustot eivät toimi kunnolla ilman evästeitä.
Voit tyhjentää evästehistorian verkkoselaimen asetuksista. Tällöin verkkoselaimeen tallennettu tunniste sekä siihen perustuva verkkokäyttäytymisprofiili poistuu. Toimenpide ei estä uusien evästeiden tallentumista selaimeen. Lisätietoja evästeiden poistamisesta ja estämisestä saa käyttämäsi selaimen valmistajan ohjeista.

Lisää >

Scroll to Top